Art. 2.471. Conservarea drepturilor locatarului

Preluarea bunului in deplina administrare nu poate aduce atingere drepturilor dobandite anterior de locatar.