Art. 2.472. Incetarea administrarii

Administrarea bunului inceteaza in cazul in care creditorul si-a acoperit creanta, inclusiv despagubirile si cheltuielile privind executarea, in cazul in care a facut o notificare prin care alege alta modalitate de executare, precum si in alte cazuri prevazute de lege. Declararea falimentului persoanei impotriva careia se executa garantia nu duce la incetarea administrarii.

Administrarea inceteaza in urmatoarele cazuri: a) cand creditorul si-a acoperit creanta, inclusiv despagubirile si cheltuielile privind executarea. Acest caz da expresie principiului potrivit cu care urmarirea nu poate avea loc decat pana la indestularea integrala a creantei; b) in cazul in care creditorul a facut o notificare prin care alege alta modalitate de executare. Alegerea unei alte modalitati de executare a ipotecii mobiliare atrage incetarea administrarii bunului preluat in acest scop. Data incetarii administrarii in aceasta ipoteza reprezinta data comunicarii notificarii. Cu toate acestea, intrucat atat in modalitatea vanazarii bunului ipotecat, cat si in modalitatea preluarii bunului ipotecat in contul creantei, creditorul este obligat sa comunice persoanelor prevazute la art. 2450 NCC o notificare si sa inscrie un aviz de executare la arhiva, astfel cum dispun art. 2449 si art. 2461, data incetarii administrarii poate fi reprezentata si de data inscrierii avizului la arhiva in situatia in care aceasta formalitate este realizata inaintea comunicarii notificarii, ambele formalitati avand rolul de a asigura incunostintarea persoanelor interesate despre declansarea procedurii de executare in respectivele modalitati. Si cum creditorul este tinut sa indeplineasca in mod cumulativ atat obligatia de notificare a vanzarii, cat si pe cea privind inscrierea avizului de executare la arhiva, inseamna ca trebuie recunoscut ambelor formalitati aceeasi forta juridica; c) in alte cazuri prevazute de lege. O asemea situatie poate aparea atunci cand un alt creditor ipotecar porneste executarea asupra bunului. [E. Oprina in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. III, Editura Hamangiu 2012, p. 886]