Art. 2.508. Felurile renuntarii la prescriptie

(1) Renuntarea la prescriptie este expresa sau tacita.

(2) Renuntarea tacita trebuie sa fie neindoielnica. Ea poate rezulta numai din manifestari neechivoce.