Art. 2.531. Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse

(1) Daca prin lege nu se prevede altfel, prescriptia dreptului la actiune pentru viciile ascunse incepe sa curga:
a) in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate, alta decat o constructie, de la implinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale a bunului sau a lucrarii, in afara cazului in care viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii;
b) in cazul unei constructii, de la implinirea a 3 ani de la data predarii sau receptiei finale a constructiei, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.

(2) Pentru executarea unor lucrari curente, termenele prevazute la alin. (1) sunt de o luna, in cazul prevazut la lit. a), respectiv de 3 luni, in cazul prevazut la lit. b).

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul lipsei calitatilor convenite ori al lipsurilor cantitative, insa numai daca oricare din aceste lipsuri nu puteau fi descoperite, fara cunostinte speciale, printr-o verificare normala.
(4) Termenele prevazute in prezentul articol sunt termene de garantie inauntrul carora viciile trebuie, in toate cazurile, sa se iveasca.

(5) Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce insa nicio atingere termenelor de garantie speciale, legale sau conventionale.

(6) Dispozitiile prezentului articol se aplica, in mod corespunzator, si in cazul produselor pentru care s-a prevazut un termen de valabilitate, ca si in cazul bunurilor sau lucrarilor pentru care exista un termen de garantie pentru buna functionare.

Prescriptia dreptului la actiunea in raspundere pentru vicii curge din momente diferite, dupa cum viciul a fost descoperit anterior transmiterii bunului sau predarii lucrarii sau ulterior acestui moment.(…)
Cand viciul a fost descoperit anterior predarii bunului sau receptiei lucrarii, prescriptia curge de la momentul descoperirii viciului, fara a deosebi in functie de natura bunului sau lucrarii.
Ca atare, momentul subiectiv de la care incepe sa curga prescriptia este data descoperirii viciilor.
Daca viciul a fost descoperit ulterior predarii bunului sau receptiei lucrarii, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data expirarii termenului de garantie, si anume:
– 1 an de la momentul predarii bunului sau lucrarii (in cazul in care obligatia consta in transmiterea bunului sau lucrarii) ori de la data receptiei finale a bunului sau lucrarii (cand obligatia consta in executia unui bun sau a unei lucrari), regula aplicata in cazul oricarui bun sau oricarei lucrari, in afara constructiilor sau lucrarilor cu caracter curent;
– 3 ani din momentul predarii constructiei sau din momentul receptiei finale a acesteia, exceptand lucrarile cu caracter curent, in cazul constructiilor, ale caror vicii sunt descoperite dupa predare sau dupa receptia finala;
– 1 luna de la momentul predarii lucrarii (in cazul in care obligtia consta in transmiterea unei lucrari) ori de la data receptiei finale a acesteia (cand obligatia consta in executia unei lucrari), in cazul lucrarilor cu carater curent la bunurile mobile;
– 3 luni de la momentul predarii lucrarii (in cazul in care obligatia consta in transmiterea unei lucrari) ori de la data receptiei finale a acesteia (cand obligatia consta in executia unei lucrari), in cazul lucrarilor cu caracter curent la constructii. [C. G. Frentiu, Comentariile Codului civil. Prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor, Editura Hamangiu 2012, p. 125-126]