Art. 2.547. Aplicarea regulilor de la prescriptie

Daca din lege sau din conventia partilor nu rezulta in mod neindoielnic ca un anumit termen este de decadere, sunt aplicabile regulile de la prescriptie.