Art. 2.612. Legea aplicabila

Legea aplicabila obligatiei de intretinere se determina potrivit reglementarilor dreptului Uniunii Europene.