Art. 2.657. Legea aplicabila efectelor obligatiilor

Legea statului pe al carui teritoriu au fost subscrise obligatiile ce decurg din cec determina efectele acestor obligatii.