Art. 2.662. Situatiile speciale

Un element al fiduciei, susceptibil de a fi izolat, in special administrarea acestuia, poate fi supus unei legi distincte.