Art. 301. Termenul de prescriptie

(1) Anularea casatoriei poate fi ceruta in termen de 6 luni.

(2) In cazul prevazut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a caror incuviintare sau autorizare era necesara pentru incheierea casatoriei au luat cunostinta de aceasta.

(3) In cazul nulitatii pentru vicii de consimtamant ori pentru lipsa discernamantului, termenul curge de la data incetarii violentei sau, dupa caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnica a discernamantului.

(4) In cazul prevazut la art. 300, termenul curge de la data incheierii casatoriei.