Art. 307. Reglementarea raporturilor personale dintre soti

Dispozitiile prezentului capitol se aplica raporturilor personale dintre soti, oricare ar fi regimul lor matrimonial.