Art. 315. Mandatul judiciar

(1) In cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, celalalt sot poate cere instantei de tutela incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotararea pronuntata se stabilesc conditiile, limitele si perioada de valabilitate a acestui mandat.

(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, mandatul inceteaza atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia prevazuta la alin. (1) sau cand este numit un tutore ori, dupa caz, un curator.

(3) Dispozitiile art. 346 si 347 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Dispozitia (art. 315 alin. 1, sn) este aplicabila indiferent de regimul matrimonial caruia sotii ii sunt supusi si vizeaza ansamblul bunurilor sotilor (proprietate exclusiva, comune sau proprii) si toate puterile de ordin patrimonial. [S.P.Gavrila, Institutii de dreptul familiei in reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu 2012, p. 105]

Faptul ca textul vorbeste de „exercitarea drepturilor potrivit regimului matrimonial” nu credem ca ar trebui sa insemne ca numai sotul le poate exercita, pentru ca „drepturi potrivit regimului matrimonial” inseamna doar ca este vorba de exercitarea unor categorii de drepturi pe care le poate avea in mod firesc fie un proprietar exclusiv, cum ar fi sotul in regimul separatiei de bunuri, fie un coproprietar, cum ar fi sotul dintr-un regim matrimonial comunitar. [M. Banciu, A.A. Banciu, Dreptul familiei conform noului Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 51]