Art. 329. Conventia matrimoniala

Alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.

Alegerea de catre viitori soti a regimului matrimonial legal nu necesita incheierea unei conventii matrimoniale, in lipsa acesteia regimul legal al comunitatii de bunuri fiind aplicabil ope legis. [C. M. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 349]