Art. 333. Clauza de preciput

(1) Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei.

(2) Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor, ci numai reductiunii, in conditiile art. 1.096 alin. (1) si (2).

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea comunitatii, bunurile ce fac obiectul clauzei.

(4) Clauza de preciput devine caduca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor, cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotului dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni.

(5) Executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Sotii sau, dupa caz, viitorii soti, vor putea sa prevada in conventia lor matrimoniala clauza de preciput, indiferent de regimul matrimonial ales. [C-M. Craciunescu in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 747]

Clauza de preciput poate fi incheiata si printr-un inscris distinct de conventia matrimoniala, deoarece pentru modificarea conventiei matrimoniale, legiuitorul nu prevede obligativitatea incheierii unei noi conventii (art. 369 NCC facand trimitere la art. 291, art. 334 si art. 335 NCC). [N.C. Anitei, Conventia matrimoniala potrivit noului Cod civil, Editura Hamangiu 2012, p. 65]

Pot face obiectul clauzei de preciput numai bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate, iar nu si bunurile proprii ale sotului predecedat, acestea alimentand in totalitate masa succesorala. Este neindoielnic ca aceasta clauza nu poate viza decat bunuri privite ut singuli, iar nu ut universi, ceea ce implica necesitatea individualizarii acestor bunuri in cuprinsul conventiei matrimoniale sau cel putin precizarea criteriilor generice care sa permita identificarea lor. [C. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 354]

Nu este prevazut in mod clar daca sotul supravietuitor va prelua bunurile prevazute in clauza de preciput inainte de impartirea bunurilor comune sau dupa aceasta impartire, dar inainte de partajul succesoral. Din terminologia folosita in textul legal putem deduce insa ca aceasta preluare se va face chiar inainte de impartirea bunurilor comune ale sotilor, intrucat se mentioneaza ca bunurile ce urmeaza a fi preluate in baza clauzei de preciput sunt bunuri comune, iar daca am interpreta ca momentul preluarii ar fi ulterior acestei imparteli, nu ar mai exista niciun fel de bunuri comune din care sa se execute clauza. [C-M. Craciunescu in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 747]

Avand in vedere ca beneficiarul clauzei de preciput este numai sotul supravietuitor, clauza va fi activata si preciputul va produce efecte numai in caz de incetare a casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti. Prin urmare, clauza de preciput devine caduca ori de cate ori comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor (art. 333 alin. 4) si anume, prin constatarea nulitatii, anularea ori desfacerea casatoriei, precum si in situatia in care regimul comunitatii conventionale isi epuizeaza efectele in timpul casatoriei (spre exemplu, prin inlocuirea sa cu regimul separatiei de bunuri). [C. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 354]

Daca (…) desi s-a stipulat o clauza de preciput avand ca obiect un anumit bun, ulterior se intocmeste un legat particular prin care bunul este lasat unei terte persoane, clauza de preciput ramane valabila atat timp cat stipulantul nu a revocat-o prin inscris autentic de comun acord cu sotul sau. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului Civil. Familia. Art. 258-534, Editura Hamangiu 2012, p. 198]

In conditiile in care executarea clauzei de preciput se face in natura, se pune problema daca dobandirea de catre sotul supravietuitor a dreptului de proprietate asupra unui imobil ce face obiectul clauzei de preciput este conditionata de inscrierea in cartea funciara. Consideram ca art. 887 alin. (1) NCC nu este aplicabil pentru ca, in realitate, nu suntem intr-o situatie de exceptie de la regula intabularii in Cartea funciara. In mod firesc, in sistemul Codului Civil, in conditiile in care clauza de preciput are ca obiect un imobil bun comun in devalmasie sau proprietate pe cote-parti, calitatea de bun comun al sotilor, ca si conventia matrimoniala au fost notate in cartea funciara [art. 902 alin. (2) pct. 3 si 4] pentru opozabilitate fata de terti. In aceste conditii, la decesul unuia dintre soti, celalalt sot beneficiar la clauzei de preciput ar putea sa solicite, in temeiul conventiei matrimoniale ce cuprinde clauza de preciput, inscrierea dreptului sau de proprietate astfel consolidat in cartea funciara, in temeiul conventiei matrimoniale, respectiv a clauzei de preciput. Solutia inscrierii in cartea funciara este data si de natura clauzei de preciput care, in realitate, presupune un partaj in cadrul lichidarii, fie si partiale a regimului matrimonial, iar, in materie de partaj, potrivit art. 680 alin. (2), in cazul imobilelor, efectele juridice se produc numai daca actul de partaj incheiat in forma autentica (in acest caz, conventia matrimoniala) a fost inscris in cartea funciara. [M. Avram, Drept civil. Familia, Editura Hamangiu 2013, pp. 331-332]