Art. 37. Notiune

Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile.

Capacitatea civila de exercitiu constituie manifestarea efectiva a drepturilor si obligatilor al caror titular, respectiv debitor este deja subiectul de drept in cauza, prin incheierea valabila de acte juridice civile personal si singur. [T. Ticlea in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 195]