Art. 370. Separatia judiciara de bunuri

(1) Daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau conventionale, instanta, la cererea unuia dintre soti, poate pronunta separatia de bunuri, atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei.

(2) Totodata, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 357.

(3) Dispozitiile art. 291, 334, 335 si 361 se aplica in mod corespunzator.

Hotararea instantei de judecata, prin care este dispusa separatia de bunuri, pronuntata in conditiile art 357 alin. (2) C. civ., are efect declarativ. Practic, urmare acestei hotarari judecatoresti, fiecare sot va fi considerat titular exclusiv al bunurilor atribuite din momentul dobandirii acestora si titular exclusiv al bunurilor dobandite dupa ce instanta a dispus separatia de bunuri. [I. A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 75]

Fiind in prezenta unei actiuni patrimoniale, actiunea in separatie de bunuri este supusa prescriptiei extinctive in conditiile dreptului comun. Termenul de prescriptie este de 3 ani, conform art. 2517 C. civ., si incepe sa curga de la data la care sotul reclamant a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca incheiarea ultimului act prin care au fost prejudiciate interesele patrimoniale ale familiei (art. 2523 C. civ.). Practic, pentru fiecare act juridic prejudiciabil curge un termen de prescriptie distinct. [I. A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 76]

Indeplinirea formalitatilor de publicitate si efectuarea inventarului bunurilor mobile sunt necesare si in cazul modificarii judiciare a regimului matrimonial. Consideram ca in cazul separatiei judiciare este suficient ca instanta sa ia act de inventarul efectuat, nefiind necesar sa se apeleze la notarul public pentru aceasta formalitate. [C.C. Hageanu, Dreptul familiei si actele de stare civila, Editura Hamangiu 2012, p. 62]