Art. 371. Efectele intre soti

(1) Separatia de bunuri pronuntata de catre instanta face ca regimul matrimonial anterior sa inceteze, iar sotilor li se aplica regimul matrimonial prevazut la art. 360-365.

(2) Intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii, cu exceptia cazului in care instanta, la cererea oricaruia dintre ei, dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt.

Masura trecerii la separatia de bunuri este una definitiva, nefiind prevazuta posibilitatea pentru soti de a cere instantei modificarea ulterioara a masurii. Dar, in conditiile in care art. 369 alin. (1) NCC are in vedere inlocuirea conventionala a „regimului matrimonial existent cu un alt regim”, fara sa distinga dupa cum temeiul regimului matrimonial inlocuit este legal, conventional sau judiciar, se poate deduce ca nu exista niciun impediment legal pentru soti de a modifica ulterior, pe cale conventionala regimul separatiei ce are ca izvor hotararea judecatoreasca. [C. M. Nicolescu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 397]