Art. 41. Capacitatea de exercitiu restransa

(1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani are capacitatea de exercitiu restransa.

(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de catre acesta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea instantei de tutela. Incuviintarea sau autorizarea poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii actului.

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercitiu restransa poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu il prejudiciaza, precum si acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la data incheierii lor.

Aceasta capacitate nu are in vedere aspectul cantitativ, ci aspectul calitativ. [O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod Civil, Editura Hamangiu 2013, p. 166]

Textul art. 41 C. civ. nu face referire si la avizul consiliului de familie, insa din prevederile art. 146 alin. (2) C. civ. rezulta ca in cazurile in care orotirea minorului se exercita de catre tutore, iar actul juridic incheiat de cel cu capacitate restransa trebuie autorizat de catre instanta de tutela, el trebuie sa fie si avizat de catre consiliul de familie.
Cat priveste insa consecintele nesocotirii acestei cerinte, trebuie sa distingem dupa cum avizul nu s-a cerut ori a fost nesocotit. Atunci cand actul juridic a fost incheiat fara sa se fi cerut avizul consiliului de familie, el este sanctionat cu nulitate relativa, potrivt prevederii din art. 144 alin. (3) C. civ. In schimb, atunci cand avizul consiliului de familie a fost dat, insa el a fost potrivnic incheierii actului juridic si cu toate acestea actul respectiv s-a incheiat, in functie de imprejurari, poate gasi aplicare prevederea din art. 130 alin. (4) C. civ., potrivit careia „Incheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai raspunderea tuturelui”. [I. Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere in dreptul civil, Editura Hamangiu 2013, p. 162]