Art. 42. Regimul unor acte ale minorului

(1) Minorul poate sa incheie acte juridice privind munca, indeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui, precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale, daca este cazul.

(2) In acest caz, minorul exercita singur drepturile si executa tot astfel obligatiile izvorate din aceste acte si poate dispune singur de veniturile dobandite.

Art. 42 alin. (2) nu este aplicabil in privinta incapabililor, cu atat mai mult cu cat dispozitiile pe care acesta le cuprinde sunt incompatibile cu situatia juridica in care se afla cei lipsiti de capacitate de exercitiu. [T. Ticlea in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 215]