Art. 475. Incetarea adoptiei

Adoptia inceteaza prin desfacere sau ca urmare a anularii ori a constatarii nulitatii sale.