Art. 476. Desfacerea adoptiei

(1) Adoptia este desfacuta de drept in cazul prevazut la art. 462 alin. (2) lit. a).

(2) De asemenea, adoptia poate fi desfacuta in cazul in care fata de adoptat este necesara luarea unei masuri de protectie prevazute de lege, daca desfacerea adoptiei este in interesul superior al copilului. In acest caz, adoptia se considera desfacuta la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se dispune masura de protectie, in conditiile legii.