Art. 514. Caracterul personal al obligatiei de intretinere

(1) Obligatia de intretinere are caracter personal.

(2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligatiei de intretinere, daca prin lege nu se prevede altfel.

(3) Dreptul la intretinere nu poate fi cedat si nu poate fi urmarit decat in conditiile prevazute de lege.