Art. 555. Continutul dreptului de proprietate privata

(1) Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.

(2) In conditiile legii, dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati si dezmembraminte, dupa caz.

Ca prerogativa a dreptului de proprietate, posesia nu se confunda cu starea de fapt a aproprierii si stapanirii unui bun, ci este exprimarea intelectuala a indreptatirii aproprierii si stapanirii. Asadar, in acest inteles, posesia este un element de drept, iar nu unul de fapt. [V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 102]

Folosinta (ius utendi si ius fruendi) ca atribut al dreptului de proprietate, spre deosebire de termenul folosit in limbajul comun, in terminologia juridica reprezinta dreptul proprietarului de a servi personalde bunul sau, in functie de natura acestuia.Desigur, aceasta prerogativa a titularului nu trebuie axercitata abuziv. Exercitarea acestui atribut nu exclude insa dreptul proprietarului de a nu se folosi de bunul sau fara a-si pierde prin neuz dreptul de proprietate. [M. Uliescu in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 41]

Prerogativa dispozitiei este un atribut specific dreptului de proprietate, care nu se mai intalneste la niciun alt drept real; este adevarat ca, in cazurile admise de lege, si alte drepturi reale pot fi instrainate, numai ca, in cazul dreptului de proprietate, instrainarea acestuia echivaleaza cu insasi instrainarea lucrului, pe cand instrainarea altui drept real asupra lucrului nu se confunda cu instrainarea lucrului insusi. [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 20]

Dispozitia juridica poate sa imbrace forme diverse: dispozitia mortis causa, abandonul proprietatii (dreptul de a abandona bunul) si transformarea intre vii (in totalitate, partiala sau a unor atribute ale dreptului de proprietate. [M. Uliescu in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 42]