Art. 557. Dobandirea dreptului de proprietate

(1) Dreptul de proprietate se poate dobandi, in conditiile legii, prin conventie, mostenire legala sau testamentara, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de buna-credinta in cazul bunurilor mobile si al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum si prin hotarare judecatoreasca, atunci cand ea este translativa de proprietate prin ea insasi.

(2) In cazurile prevazute de lege, proprietatea se poate dobandi prin efectul unui act administrativ.

(3) Prin lege se pot reglementa si alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate.

(4) Cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege, in cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobandeste prin inscriere in cartea funciara, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 888.