Art. 560. Obligatia de granituire

Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportand, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.

Actiunea in granituire poate fi introdusa nu numai de catre porprietar, ci si de catre un titularului unui dezmembramant al dreptului de proprietate asupra fondului respectiv, precum si de simplul posesor. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 98]