Art. 632. Formele proprietatii comune

(1) Formele proprietatii comune sunt urmatoarele:
a) proprietatea pe cote-parti (coproprietatea);
b) proprietatea in devalmasie (devalmasia).

(2) Coproprietatea poate fi obisnuita sau fortata.

(3) Coproprietatea fortata nu poate inceta prin partaj judiciar.