Art. 637. Fructele bunului comun

Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor, proportional cu cota lor parte din drept.

Regulile enuntate de art. 637 NCC sunt aplicabile indiferent de natura fructelor: naturale, industriale sau civile. [E. Chelaru in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 698]