Art. 650. Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune

(1) Partile comune pot fi atribuite coproprietarilor in folosinta exclusiva numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti coproprietari.

(2) Decizia de atribuire in folosinta exclusiva trebuie adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor si al cotelor-parti. In cladirile unde sunt constituite asociatii de proprietari, decizia se adopta de catre adunarea generala, cu aceeasi majoritate.

Desi decizia de atribuire in folosinta exclusiva luata cu majoritatea ceruta de lege poate fi atacata in justitie de coproprietarul care pretinde ca prin aceasta decizie au fost lezate drepturile sale, consideram totusi ca ar fi fost mai bine daca legea pretindea acordul tuturor coproprietarilor, iar nu majoritate calificata. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 81]