Art. 709. Drepturile uzufructuarului

In lipsa de stipulatie contrara, uzufructuarul are folosinta exclusiva a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia.

Proprietarul lucrului este redus doar la dreptul de a dispune juridic de acesta, neputându-se servi sau bucura de lucru căci îi este interzis să lipsească pe uzufructuar de folosinţa acestuia.[Curtea de Apel Galati, Decizia civilă nr. 136 din 09.03.2011, portal.just.ro]

Corespunzător atributelor de posesie şi folosinţă din conţinutul dreptului său, uzufructuarul are dreptul exclusiv de a obţine posesia bunului, de a o exercita paşnic şi nestingherit şi dreptul de a folosi exclusiv bunul, de a-i culege fructele în deplină proprietate.
Este dreptul titularului dreptului de uzufruct de a folosi bunul în mod exclusiv şi de a solicita instanţei obligarea nuzilor proprietari să-i respecte acest drept, chiar prin evacuarea acestora din imobil. [Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia civilă – Decizia civilă nr. 281/19 septembrie 2008, portal.just.ro]