Art. 715. Contractele de locatiune

(1) Uzufructuarul are dreptul de a inchiria sau, dupa caz, de a arenda bunul primit in uzufruct.

(2) Locatiunile de imobile incheiate de uzufructuar, inscrise in cartea funciara, sunt opozabile proprietarului sau mostenitorilor acestuia, dupa stingerea uzufructului prin decesul sau, dupa caz, incetarea existentei juridice a uzufructuarului, pana la implinirea termenului lor, dar nu mai mult de 3 ani de la incetarea uzufructului.

(3) Reinnoirile de inchirieri de imobile sau de arendari facute de uzufructuar si inscrise in cartea funciara inainte de expirarea contractelor initiale sunt opozabile proprietarului si mostenitorilor sai pe o perioada de cel mult 6 luni ori, dupa caz, de un an, daca la data stingerii uzufructului nu au fost puse in executare. In niciun caz, locatiunile nu pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii uzufructului.

(4) In cazul in care uzufructul s-a stins prin expirarea termenului, locatiunile inceteaza, in toate cazurile, odata cu stingerea uzufructului.

Pe durata existentei uzufructului, contractele de arendare sau inchiriere a bunului obiect al dreptului de uzufruct sunt opozabile inclusiv nudului proprietar.
Se pune intrebarea insa, ce se va intampla cu contractele de locatiune dupa stingerea uzufructului viager. In baza principiilor nemo plus iuris ad allium transfere potest quam ipse habet si resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis ajungem la concluzia ca si aceste contracte vor inceta la acel moment. [I. Adam, Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 435]