Art. 716. Lucrarile si imbunatatirile

(1) La incetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo despagubire pentru lucrarile adaugate unui bun imobil, cu exceptia celor necesare, sau pentru imbunatatirile aduse unui bun mobil, chiar atunci cand prin acestea s-a sporit valoarea bunului.

(2) Daca lucrarile sau imbunatatirile au fost facute fara incuviintarea proprietarului, acesta poate cere obligarea uzufructuarului la ridicarea lor si la readucerea bunului in starea in care i-a fost incredintat.

(3) Uzufructuarul va putea cere o indemnizatie echitabila pentru lucrarile necesare adaugate. De asemenea, el va putea cere o indemnizatie echitabila si pentru celelalte lucrari adaugate sau pentru imbunatatirile facute cu incuviintarea proprietarului, daca prin acestea s-a sporit valoarea bunului.

(4) In cazul lucrarilor autonome facute de uzufructuar asupra unui bun imobil, vor fi aplicabile, in mod corespunzator, in lipsa de stipulatie sau dispozitie legala contrara, dispozitiile din materia accesiunii imobiliare artificiale.

Legiuitorul nu face nicio mentiune despre lucrarille adaugate voluptuare. Atunci cand acestea se fac fara incuviintarea proprietarului, acesta poate cere ridicarea lor si, eventual, daune-interese pentru prejudiciile care i-au fost cauzate. Daca, insa, lucrarile voluptuare se fac cu acordul prealabil al proprietarului, autorul lor are dreptul la o despagubire echitabila in masura in care aceste lucrari sporesc valoarea bunului. [I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 518]

In reglementarea art. 716, singura distinctie pe care o face legiuitorul in privinta lucrarilor adaugate si imbunatatilor este cea dintre lucrarile necesare, pe de o parte, pentru a caror realizare nu este necesar acordul prealabil al proprietarului si care impun o despagubire echitabila a autorului lor si celelalte lucrari adaugate sau imbunatatiri care, pentru a fi indemnizate, trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa existe incuviintarea proprietarului pentru executarea lor si sa sporesca valoarea bunului. [I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 518]