Art. 722. Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor

Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedeschise inca si nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi in timpul uzufructului.