Art. 751. Constituirea uzului si a abitatiei

Uzul si abitatia se constituie in temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevazute de lege.