Art. 827. Raspunderea solidara

(1) Administratorii sunt raspunzatori in mod solidar pentru indeplinirea atributiilor lor.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care atributiile sunt repartizate prin lege, actul de desemnare sau hotarare judecatoreasca, iar repartizarea a fost respectata, fiecare administrator este raspunzator doar pentru partea sa de administrare.