Art. 848. Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului

(1) Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului va fi comunicata beneficiarului si, dupa caz, celorlalti administratori, de catre mostenitorii acestuia sau executorul testamentar ori de catre tutorele administratorului.

(2) Mostenitorii, executorul testamentar si tutorele, dupa caz, sunt obligati sa intreprinda, in privinta oricarei afaceri incepute, orice masura imediata care este necesara pentru prevenirea producerii unei pierderi, precum si sa dea socoteala si sa predea bunurile catre persoana indreptatita.

Desi textul art. 848 NCC nu prevede momentul incetarii administrarii ca urmare a intervenirii mortii sau punerii sub interdictie a administratorului, credem ca momentul incetarii este marcat de data mortii administratorului [art. 954 alin. (1) NCC] sau, in cazul punerii sub interdictie, data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti in conditiile art. 106 alin. (2) NCC si Titlul II din Cartea a VI-a NCPC. [R. Constantinovici, A.M. Mitu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 870]