Art. 855. Data curgerii dobanzilor

(1) Administratorul datoreaza dobanzi asupra soldului de la data acceptarii ori a incuviintarii judiciare a darii de seama sau, dupa caz, de la data notificarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc prevazut de lege.

(2) Beneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimoniala fiduciara, datoreaza dobanzi pentru sumele cuvenite administratorului doar de la punerea in intarziere potrivit alin. (1).

Desi textul ar putea produce o confuzie cu privire la momentul exact al punerii in intarziere, cat timp data notificarii poate sa nu coincida cu data primirii (confirmarii primirii), neindoielnic se are in vedere momentul confirmarii primirii de catre beneficiar sau fiduciar, cand se prezuma ca a luat cunostinta de continutul notificarii. [R. Constantinovici, A.M. Mitu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 874]