Art. 857. Solidaritatea beneficiarilor

In caz de pluralitate de beneficiari, acestia sunt tinuti solidar la indeplinirea obligatiilor fata de administrator.