Art. 874. Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit

(1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publica.

(2) In lipsa unor dispozitii contrare in actul de constituire, titularul nu beneficiaza de fructele civile ale bunului.

(3) Dispozitiile privind constituirea si incetarea dreptului de administrare se aplica in mod corespunzator.