Art. 875. Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit

(1) Apararea in justitie a dreptului de folosinta cu titlu gratuit revine titularului dreptului.

(2) Dispozitiile art. 696 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

Titularul dreptului de folosinta gratuita trebuie sa aiba una dintre cele doua calitati speciale: a) institutie de utilitate publica (art. 874 NCC) sau persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica (art. 124 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale), respectiv b) serviciu public (cum ar fi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale de specialitate). In opinia noastra, exista o incapacitate generala a subiectilor de drept de a incheia un contract de comodat cu privire la o dependinta a domeniului public, prin care sa dobandeasca acest drept de folosinta gratuita. Numai entitatile anume prevazute de textele de lege mai sus citate dobandesc o capacitate speciala in temeiul careia pot incheia asemenea acte juridice si dobandi un asemenea drept. [Ov. Podaru, Drept administrativ vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor, Ed Hamangiu, Bucuresti, 2011, nr. 43, p. 58-59 apud Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012]

Dreptul de folosinta gratuita este practic un usus care nu permite o inchiriere (arendare, etc.) a bunului in favoarea altei persoane. Si este firesc sa fie asa, intrucat autoritatea publica a constituit acest drept intr-un scop de interes public, iar nu intr-unul de specula. In mod exceptional insa, prin actul de constituire a folosintei gratuite, s-ar putea prevedea ca titularul acestuia poate culege si fructele, dar numai daca acest lucru este, de asemenea, in interes public (de pilda, sumele obtinute cu titlu de chirie pentru o parte din bunul care s-a instituit dreptul de folosinta sunt utilizate tot in scop de bine facere) [Ov. Podaru, Drept administrativ vol. II. Dreptul administrativ al bunurilor, Ed Hamangiu, Bucuresti, 2011, nr. 43, p. 59 apud Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012]