Art. 90. Prezumtia de domiciliu

(1) Resedinta va fi considerata domiciliu cand acesta nu este cunoscut.

(2) In lipsa de resedinta, persoana fizica este considerata ca domiciliaza la locul ultimului domiciliu, iar daca acesta nu se cunoaste, la locul unde acea persoana se gaseste.