Art. 928. Uzucapiunea si dobandirea fructelor

In conditiile prezentului capitol, posesorul poate dobandi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa caz, asupra fructelor produse de acesta.