Art. 930. Uzucapiunea extratabulara

(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi inscrise in cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, daca:
a) proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a incetat existenta;
b) a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;
c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara.

(2) In toate cazurile, uzucapantul poate dobandi dreptul numai daca si-a inregistrat cererea de inscriere in cartea funciara inainte ca o terta persoana sa isi fi inregistrat propria cerere de inscriere a dreptului in folosul sau, pe baza unei cauze legitime, in cursul sau chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune.

In cazul dreptului de superficie, titularii dreptului de proprietate asupra terenului si asupra constructiei sunt diferiti [daca avem in vedere un drept de superficie complet, in sensul ca, la momentul invocarii uzucapiunii, constructia exista deja, indiferent ca ea a fost edificata de proprietarul terenului anterior construirii superficiei sau de superficiar, ulterior construirii acestui drept, art. 693 alin. (1) C. civ. vorbind de dreptul de a avea sau de a edifica o constructie]. Cel aflat in posesie exercita o putere in fapt atat asupra terenului, cat si asupra constructiei.
In cazul in care cel care decedeaza, isi inceteaza existenta sau renunta la drept este proprietarul terenului, se pune problema daca poate fi dobandit dreptul de proprietate asupra terenului, cata vreme exista un proprietar tabular aupra constructiei in viata sau avand personalitate juridica, si, daca raspunsul este unul pozitiv, daca aceasta imprejurare cuce sau nu la stingerea dreptului de superficie. Credem ca, in aceasta situatie, uzucapiunea, ca sanctiune pentru delasarea imobilului, opereaza atat impotriva mostenitorilor proprietarului terenului, care neglijeaza sa-si inscrie dreptul in cartea funciara, cat si impotriva superficiarului, care neglijeaza posesia faptica asupra imobilului. O interpretare contrara nu este cu putinta, pentru ca ar echivala cu imposibilitatea dobandirii prin uzucapiune al unui imobil pentru simplul fapt ca a fost construit asupra sa un dezmembramant al dreptului de proprietate, respectiv dreptul de superficie. In plus, textul art. 930 vorbeste despre decesul, incetarea existentei sau renuntarea la proprietate a proprietarului imobilului, or, conform art. 876 alin. (3) C. civ., prin imobil, in sensul de obiect al cartii funciare, se intelege terenul cu sau fara constructii. Textul art. 930 C. civ., reglementand conditiile uzucapiunii extratabulara, se raporteaza, asadar, la propritarul terenului, cu sau fara constructii, si nu la proprietarul constructiei edificate pe terenul altuia.
Daca proprietarul constructiei este cel care decedeaza sau isi inceteaza existenta si nu se inscrie dreptul de superficie in favoarea succesorilor sai in drepturi, aceasta nu duce la dobandirea dreptului de superficie prin uzucapiune, pentru ca asa cum am aratat deja, textul art. 930 alin. (1) C. civ. raporteaza conditiile uzucapiunii extratabulare la proprietarul terenului, si nu la cel al constructiei. [A.A. Chis, D. Dobrev in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 516-517]