Art. 958. Nedemnitatea de drept

(1) Este de drept nedemna de a mosteni:
a) persoana condamnata penal pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa mostenirea;
b) persoana condamnata penal pentru savarsirea, inainte de deschiderea mostenirii, a unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe un alt succesibil care, daca mostenirea ar fi fost deschisa la data savarsirii faptei, ar fi inlaturat sau ar fi restrans vocatia la mostenire a faptuitorului.

(2) In cazul in care condamnarea pentru faptele mentionate la alin. (1) este impiedicata prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescriptia raspunderii penale, nedemnitatea opereaza daca acele fapte au fost constatate printr-o hotarare judecatoreasca civila definitiva.

(3) Nedemnitatea de drept poate fi constatata oricand, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu de catre instanta de judecata ori de catre notarul public, pe baza hotararii judecatoresti din care rezulta nedemnitatea.

Nedemnitatea succesorala se caracterizeaza prin urmatoarele: a) nedemnitaea priveste atat mostenirea legala, cat si legatele cu care nedemnul a fost gratificat prin testament; b) nedemnitatea opereaza de drept sau poate fi judiciara (declarata de instanta judecatoreasca; c) efectele nedemnitatii de drept sau sau judiciara pot fi inlaturate expres prin testament sau prin act autentic notarial de catre cel care lasa mostenirea; d) nedemnitatea se aplica si produce efecte numai privinta autorului faptei, nu si fata de alte persoane chemate la mostenirea defunctului in nume propriu sau prin reprezentare; e) domeniul de aplicare a sanctiunii nu poate fi extins la alte mosteniri, nedemnul fiind inlaturat numai de la mostenirea persoanei fata de care a savarsit faptele (sub acest aspect nedemnitatea producand efecte relative); f) sanctiunea nedemnitatii este prevazuta numai pentru fapte savarsite cu vinovatie, astfel ca mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant. [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 527]

 

Nedemnitatea poate fi invocata impotriva nedemnului cat timp acesta este in viata, iar daca- dupa deschiderea succesiunii-a intrat in stapanirea bunurilor succesiunii si a decedat inainte de constatarea nedemnitatii, impotriva mostenitorilor sai legali sau testamentari care stapanesc aceste bunuri. Daca decesul nedemnului a avut loc inainte de deschiderea mostenirii, nedemnitatea poate fi invocata impotriva copiilor nedemnului pentru a-I impiedica sa vina la mostenire prin reprezentare. [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 531]