Codul muncii, modificat prin OUG

4 august 2017 Noutati legislative

În ședința din 4 august, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului muncii, act normativ care introduce noi obligații pentru angajatori în privința contractelor de muncă și înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate.

Astfel, angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru.

Totodată, potrivit ordonanței, situațiile care constituie muncă nedeclarată sunt:

  • Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  • Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • Primirea la muncă a unui salariat în perioada în acre acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

De asemenea, se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent, astfel că primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de
muncă, va fi sancționată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată fără contract de muncă.

Potrivit actului normativ, sunt sancționate:
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată

Inspectorii de muncă vor avea competența de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

Totodată s-a instituit posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de sancționare.

Altă modificare stabilește că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Update: Ordonanța de urgență nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 644 din 7 august.

Cuvinte cheie: >

Comentarii