Group 1

Art. 102. Supravegherea condamnatului

(1) Pe durata supravegherii, datele prevazute in art. 101 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. a) si lit. b) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. d) si lit. e) poate fi realizata si printr-un sistem electronic de supraveghere, in conditiile prevazute de legea speciala.

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.