Art. 112^1. Confiscarea extinsa

(1) Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare:
a)infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;
b)infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
c)infractiuni privind frontiera de stat a Romaniei;
d)infractiunea de spalare a banilor;
e)infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea pornografiei;
f)infractiuni din legislatia privind combaterea terorismului;
g)constituirea unui grup infractional organizat;
h)infractiuni contra patrimoniului;
i)nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive;
j)falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k)divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export, deturnarea de fonduri, infractiuni privind regimul importului si al exportului, precum si al introducerii si scoaterii din tara de deseuri si reziduuri;
l)infractiuni privind jocurile de noroc;
m)infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
n)infractiuni de evaziune fiscala;
o)infractiuni privind regimul vamal;
p)infractiuni de frauda comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice;
q)traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana.

(2) Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;
b)instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (2) se va tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata ori de un tert unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata detine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se intelege si sumele de bani .

(5) La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobandirii lor si cheltuielile facute de persoana condamnata, membrii familiei acesteia.

(6) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.

(7) Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii, precum si bunurile produse de acestea.

(8)Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada prevazuta la alin. (2), care excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

CCR ref aplicarea măsurii confiscării extinse