Art. 116. Referatul de evaluare

(1) In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciului de probatiune intocmirea unui referat care va cuprinde si propuneri motivate referitoare la natura si durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum si la alte obligatii ce pot fi impuse acestuia de catre instanta.

(2) Referatul de evaluare privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse se intocmeste de catre serviciul de probatiune in toate cazurile in care instanta dispune asupra masurii educative ori asupra modificarii sau incetarii executarii obligatiilor impuse, cu exceptia situatiei prevazute la art. 126, cand acesta va fi intocmit de catre centrul educativ ori de detentie.