Art. 127. Calculul duratei masurilor educative

In cazul masurilor educative privative de libertate, dispozitiile art. 71-73 se aplica in mod corespunzator.