Art. 133. Efectele masurilor educative

Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.