Art. 134. Minorul devenit major

(1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica si majorilor care, la data savarsirii infractiunii, aveau varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani.

(2) Cand, la data pronuntarii hotararii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate, infractorul a implinit varsta de 18 ani, instanta, tinand seama de posibilitatile sale de indreptare, de varsta acestuia, precum si de celelalte criterii prevazute in art. 74, poate dispune executarea masurii educative intr-un penitenciar.