Art. 144. Plasarea sub supraveghere judiciara

(1) Pedeapsa complementara a plasarii sub supraveghere judiciara presupune desfasurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activitatii care a ocazionat comiterea infractiunii, pe o perioada de la un an la 3 ani.

(2) Mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. In cazul in care instanta constata ca sesizarea este intemeiata, dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta la art. 140.

(3) Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica in cazul persoanelor juridice mentionate in art. 141.